من و کودکم (@man_va_kodakam)

3 days ago

هرکس باهام موافقه لایک کنه ببینیم کیا اینطوری هستیم 👆⁦❤️⁩ . یادمون باشه خوشبختی همینجاست ... جلوی چشممون 😍می‌دونم گاهی بچه داری سخته اما یه تجربه باشکوه و زیباست 🥰🙏 . #مادرانه ❤️ #مادروفرزند #مادرانه #فرزند #فرزندپروری #فرزند_پروری #فرزندپروری_آگاهانه #عشق #عاشقانه #پدر #مادر #کودک_خلاق #کودک_سالم #بچه #بچه_داری #من_و_کودکم #حس_خوب #حس_خوب_زندگی #خوشبختی #خوشبختی_یعنی #godfeeling #mother #motherhood #child #children #love

130 comments