فرشید صادقی @farshid61_sadeghi

بازم رهان بازم رهان کاینجا به زنهار آمدم من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم

159 Followers 389 Following 93 Posts